ကမၻာ့စစ္တုရင္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ရွိ မလွဇဗၺဴမွ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္ – My Blog

ကမၻာ့စစ္တုရင္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ရွိ မလွဇဗၺဴမွ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္

ကမၻာ့စစ္တုရင္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ရွိ မလွဇဗၺဴမွ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္

အိႏၵိယနိုင္ငံ၌က်င္းပမည့္ ၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့စစ္တုရင္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ရွိ မလွဇဗၺဴမွ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္

အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ခ်င္းနိုင္ၿမိဳ့တြင္ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္(ယ ေန႔)မွ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္အထိ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့စစ္တုရင္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစစ္တုရင္အသင္းမွ အသက္(၁၂)ႏွစ္အရြယ္ရွိ မလွဇဗၺဴမွဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစစ္တုရင္အသင္းမွ အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲအားပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ကာ မလွဇဗၺဴ ႏွင့္အတူ မိခင္ျဖစ္သူအပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူနည္းျပမ်ားလည္း ပါဝင္ကာ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္က ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွတဆင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္တ႐ုတ္ဘာသာစကားအား ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာဆိုနိုင္ကာ စပိန္ႏွင့္ကိုရီးယားဘာစာစကားတို့အား ေလ့လာလ်က္ရွိသည့္ မလွဇဗၺဴသည္ စစ္တုရင္အားကစားနည္းအား M July Chess Class ၌သင္ၾကားခဲ့ၿပီး စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ရန္ေလ့က်င့္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ထို့ျပင္ နိုင္ငံတကာစစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္ ဖိတ္ေခၚမွုမ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ Myanmar Online Chess Academy မွ Online , Offline တို့ျဖင့္ စစ္ တုရင္သင္တန္းမ်ားထပ္မံတက္ေရာက္၍ ေလ့ လာသင္ၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ နိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ရန္လည္း စစ္တုရင္ပညာရွင္မ်ားက အ နီးကပ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယနိုင္ငံ၌က်င္းပမည့္ ၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့စစ္တုရင္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ရွိ မလွဇဗၺဴမွ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္

အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ခ်င္းနိုင္ၿမိဳ့တြင္ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္(ယ ေန႔)မွ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္အထိ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့စစ္တုရင္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစစ္တုရင္အသင္းမွ အသက္(၁၂)ႏွစ္အရြယ္ရွိ မလွဇဗၺဴမွဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစစ္တုရင္အသင္းမွ အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲအားပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ကာ မလွဇဗၺဴ ႏွင့္အတူ မိခင္ျဖစ္သူအပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူနည္းျပမ်ားလည္း ပါဝင္ကာ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္က ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွတဆင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္တ႐ုတ္ဘာသာစကားအား ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာဆိုနိုင္ကာ စပိန္ႏွင့္ကိုရီးယားဘာစာစကားတို့အား ေလ့လာလ်က္ရွိသည့္ မလွဇဗၺဴသည္ စစ္တုရင္အားကစားနည္းအား M July Chess Class ၌သင္ၾကားခဲ့ၿပီး စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ရန္ေလ့က်င့္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ထို့ျပင္ နိုင္ငံတကာစစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္ ဖိတ္ေခၚမွုမ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ Myanmar Online Chess Academy မွ Online , Offline တို့ျဖင့္ စစ္ တုရင္သင္တန္းမ်ားထပ္မံတက္ေရာက္၍ ေလ့ လာသင္ၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ နိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ရန္လည္း စစ္တုရင္ပညာရွင္မ်ားက အ နီးကပ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယနိုင္ငံ၌က်င္းပမည့္ ၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့စစ္တုရင္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ရွိ မလွဇဗၺဴမွ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္

အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ခ်င္းနိုင္ၿမိဳ့တြင္ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္(ယ ေန႔)မွ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္အထိ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့စစ္တုရင္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစစ္တုရင္အသင္းမွ အသက္(၁၂)ႏွစ္အရြယ္ရွိ မလွဇဗၺဴမွဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစစ္တုရင္အသင္းမွ အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲအားပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ကာ မလွဇဗၺဴ ႏွင့္အတူ မိခင္ျဖစ္သူအပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူနည္းျပမ်ားလည္း ပါဝင္ကာ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္က ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွတဆင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္တ႐ုတ္ဘာသာစကားအား ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာဆိုနိုင္ကာ စပိန္ႏွင့္ကိုရီးယားဘာစာစကားတို့အား ေလ့လာလ်က္ရွိသည့္ မလွဇဗၺဴသည္ စစ္တုရင္အားကစားနည္းအား M July Chess Class ၌သင္ၾကားခဲ့ၿပီး စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ရန္ေလ့က်င့္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ထို့ျပင္ နိုင္ငံတကာစစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္ ဖိတ္ေခၚမွုမ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ Myanmar Online Chess Academy မွ Online , Offline တို့ျဖင့္ စစ္ တုရင္သင္တန္းမ်ားထပ္မံတက္ေရာက္၍ ေလ့ လာသင္ၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ နိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ရန္လည္း စစ္တုရင္ပညာရွင္မ်ားက အ နီးကပ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.