မပုပ်မသိုးဘဲ ယနေ့အချိန်အထိ အပူဇော်ခံနေရသော ကုံလုံဆရာတော်ကြီး၏ ထူးခြားဖြစ်စဥ်များ

မပုပ်မသိုးဘဲ ယနေ့အချိန်အထိ အပူဇော်ခံနေရသော ကုံလုံဆရာတော်ကြီး၏ ထူးခြားဖြစ်စဥ်များ ကုံလုံဆရာတောလွောငွးလှာကိုရှမွးပှညနွယတွောငပွိုငွး၊ပငွးတယမှို့နယွ၊တမဲရှာတှငွ၊အဖခမညွးတောွ၊ဦထူးနှငွ့၊အမိမယတွောဒွေါထွှေးမိတို့မှ၊၁၂၆၉-ခုနှဈ၊နှောငွးတနခွူးလဆနွး(၄)ရကွ၊စနနေေ့ညနေ(၆)နာရီအခှိနတွှငွ၊မီးရှူ းသနွ့စငဖွှားမှငတွောမွူသညွ၊သားခငွှး(၇)ယောကတွှငွ၊အငယဆွုံးသားထှေးရတနာဖှဈသညွ၊ငယနွာမညမွှာမောငထွှနွးသာဖှဈသညွ၊ဓနုလူမှိူ းဖှဈ မောငွးထှနွးသာငယရွှယစွဉကွပငွ၊မိဘနှဈပါးကှယလွှနခွဲ့သညအွသကွ(၁၃)နှဈအရှယသွို့ရောကသွောအခါ၊တောငကွှားကှီးရှှာ၊မှ၊ရှငဒွါယကာ၊ဒါယိကာမဖှဈကှသော၊ဦးအောငနွှငွ့ဒေါပွိုတို့၏ပဈစယနုဂဂြကိုခံယူ၍ရှငသွာမဏအဖှဈေရောကတွောမွူခဲ့သညွ၊ဘှဲ့တောမွှာ၊ရှငတွဇနေိယ ဖှဈသညွ။ ၁၂၈၉-ခုနှဈ၊ဝါဆိုလဆနွး(၄)ရကွ၊စနနေေ့တှငွ၊အသကွ(၁၉)နှဈနှငွ့(၆)လပှညွ့သောနေ့၌ပငွးတယမှို့နယွ၊ထပသွှနွးတိုကွ၊ဘုရားနီကှောငွး၊ခဏဍြသိမတွောတွှငွ၊ပအိုငွးဆရာတောဘွဒဒြနတြကိတတြိကိုဥပဇဈြာယပွှု၍ ရဟနွးဘောငသွို့ တကရွောကတွောမွူသညွ။ သကတြောြ(၄၀)ဝါတောြ(၂၀)ရရှိသောအခါ၊ဘဒျဒကွောငြးဆရာတောကြိုလကဝြဲကမျမဝါဆရာပှု ၍ကာရကသံဃာတောြ(၂၁)ပါးနှငြ့တကှ၊သိကျခာတောထြပတြငပြှီးမှငြ့မှတသြောရဟနြးအဖှဈကိုရောကတြောမြူသညြ၊ဘှဲ့တောမြှာ၊ ဦးတဇနေိယ ဖှဈသညြ။ ဆရာတောသွညမွနတြလေးမှို့ အာသောကရာကှောငွးတိုကွ ကိသာကှောငွးတှငွ၊ရှငသွာမဏဘဝဖှေငွ့၊ပရိယတတြစာပေ မှားကို၊သငယွူခဲ့သညွ၊ဆရာတောသွညရွဟနွ း (၄)ဝါရရှိသညအွထိမနတြလေးဘုရားကှီးတိုကွ၊မောလွမှိုကကွှောငွးတို့တှငွ၊ပရိယတတြိစာပမှေားကိုဆကလွကဆွညွးပူး သငယွူခဲ့သညွ။ ၁၃၁၈-ခုနှဈ၊နယုနလွဆနွး(၁၃)ရကနွေ့တှငွ၊ဆရာတောသွညလွူသူမနီးသောတောအရပသွို့ထှကတွောမွူပှီးတရားကငွှ့အားထုတတွောမွူသညွ၊ထိုသို့တရားအားထုတနွစဉွေ၊ဒကာ၊ဒကာမမှားလှူ ဒါနွးထားသောပဈစညွးမှားကို၊လူဆိုးမှားက၊ဝငရွောကလွုယူပှီးဆရာတောအွား၊ကှိုးတုတရွိုကနွှကထွားခဲ့သညွ။ဆရာတောသွညတွရားဘာဝနာမှားကွုအဓိဋဌြာနပွှု ၍ရှုမှတပွှားမှားအားထုတမွှုဖှငွ့ကှိုးဖှညပွေးမညွ့သူမရှိဘဲအလိုအလှောကကွှိုးမှားဖှမှေုရှိသညဟွုမိနွ့တောမွူ၏၊ဤသို့ဖှဈရခှငွးမှာအတိတဘွဝကဝဋကွှှေးပါ၍ခံရခှငွးဖှဈသညဟွုမိနွ့တောမွူ၏။ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာတို့နှငြ့ပှညြ့စုံတောမြူသောကုံလုံဆရာတောဘြုရားကှီးသညြ၊(၂၁၊၁၁၊၁၉၉၈)နေ့တှငြ၊နိုငငြံတောမြှဆကကြပသြော အဘိဓဌအဂျဂမဟာ သဒျဓမျမဇောတိက…

နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော် ကြာခဲ့တာတောင် မပျက်စီးသေးတဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီပေါ်က ထူးဆန်းတဲ့ ရွှေပြားတချပ်

နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော် ကြာခဲ့တာတောင် မပျက်စီးသေးတဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီပေါ်က ထူးဆန်းတဲ့ ရွှေပြားတချပ် မှနမြာ ဘုရငြ မငြးတုနြးမငြး လကထြကနြှဈပေါငြး ၁၂၀ ကွောကြ ရှတေိဂုံစတေီတောမြှတကြှီးမှာ ၎င်းငျးငြးရဲ့သမီတောြ လှူဒါနြးထားတဲ့ ရှှစငြေ ၊ ရှှပှေားဟာ ပကွစြီးခှငြးမရှိဘဲ ပကတိ ရှှအတေိုငြး တညရြှိနတယေလြို့ သာသနာရေးနှင့ြ ယဉကြွေးမှု ဝနကြှီးဌာန ပှညထြောငစြုဝနကြှီး သူရ ဦးအောငကြိုက…

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!